:Kempen kesedaran tentang fitnah Ahmadiyah Qadiani
  Non - Arabic Articles Malay

: Kempen kesedaran tentang fitnah Ahmadiyah Qadiani
: webmaster

Ahmadiyya Awareness Campaign

Kempen kesedaran tentang fitnah Ahmadiyah Qadiani

Segala pujian bagi Allah.

Kasih dan sejahtara atas junjungan kami Saidina Muhammad ( tiada rasul atau nabi selepasnya) serta keluarga dan sahabat baginda.

MENGAPA IA BUKAN MUSLIM

Kepercayaan Mirza Ghulam Ahmad

Oleh

Dr. Syed Rashid Ali

Translation by

Zubir Hussein, Singapore.

Assalamu-'alaikum wa Rahmatullah wa Barakaatu

Pada tahun Masehi 1974 para ulama Islam dari 124 negara telah berhimpun di-Makkah al-Mukarramah di-bawah naungan Rabita al-Alam al-Islami. Dengan sa-bulat suara, mereka meluluskan fatwah yang mengisytiharkan bahawa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani serta pengikut-nya (Gerakan Ahmadiyya/Qadiani/Ahmadi/Mirzai/Lahori) sabagai MURTAD, KAFIR AND TERSINGKIR DARI UMMAH ISLAM. Bahkan, sejak 100 tahun kebelakangan para ulama Makkah al-Mukarramah, al-Madina al-Munawwarah, Masir, India-Pakistan serta semua negara Arab dan Islam telah sapakat pendirian mereka sasungguh-nya Mirza dan pengikut-nya ada-lah Murtad, Kafir dan bukan Islam.

CARA DAN HELAH

Pengikut Mirza Ghulam Ahmad menggelar diri mereka 'MUSLIM AHMADI'. Mereka sengaja berdaawah di-daerah daerah kedalaman di-mana orang-orang Islam tidak pernah dengar nama Mirza Ghulam Ahmad, faham Qadiani atau gerakan Ahmadiyya. Mereka megaku diri meraka dari golongan Ahli-Sunnah serta menawarkan pertolongan dalam bentuk kewangan dan lain-lain kemewahan. Dengan cara demikian sabilangan ummat Islam yang miskin dan kurang pengetahuan telah di-sesatkan kebanyakan-nya dari negara-negara Afrika Tengah dan Barat, Asia Timor dan Tengah. Ini kerana Muslim/Muslimah di-daerah tersebut tidak tahu-menahu tentang fitnah MIRZA GHULAM atau AHMADIYYA and sama sekali tidak di-maklumkan tentang fatwah yang seluruh ummat Islam telah menganggap mereka MURTAD, KAFIR serta terkeluar dari ajaran Islam yang benar. Kesudahannya pengikut Ahli-Sunnah berubah menjadi MUSLIM AHMADI.

PERTANAYAAN: Mengapakah meraka menggelar diri mereka MUSLIM AHMADI jika mereka dari golongan AHLI-SUNNAH?

SIAPAKAH MIRZA GHULAM AHMAD SABENAR-NYA?

Mirza Ghulam Ahmad telah dilahirkan di-sabuah kampong bernama Qadian di-Utara India pada tahun Masehi 1839 dan derasal dari keluarga Islam. Ia mempelajari sadikit sabanyak ilmu Agama di rumah-nya. Ia juga sering mengalami berbagai penyakit baik jiwa atau jasmani dan lazim megubati diri-nya dengan CHANDU dan TONIK ARAK ANGGUR. Pemerintah Inggeris India mempengaruhinya menjual iman-nya bagi mendapat ganjaran dunia. Ia juga mengakui diri-nya Nabi Isa al-Masih, Imam Mahdi, sa-orang Nabi and bahkan sabagai kedatangan NABI MUHAMMAD [Sallallahu alaihi wa sallam] yang kedua kalinya dalam bentuk rupa Mirza untuk mengembang-kan ajaran Islam. Dalam pada itu ia mendakwa telah menerima WAHYU dengan menyifatkan karangannya BRAHEEN-e-AHMADIYA sagai KITAB ALLAH.

Pada masa itu penjajah Inggeris di-India menghadapi kesulitan dalam pemerintahan disebabkan semangat Jihad orang-orang Islam lalu meggalakkan Mirza Ghulam Ahmad mengarang beberapa kitab dan warkah dalam mana beliau telah MENGHAPUSKAN JIHAD SABAGAI SHARAK dan menggantikannya dengan 'KESETIAAN TERHADAP PEMERINTAH INGGERIS ADA-LAH SATU-SATU-NYA RUKUN IMAN'. Mirza menubuhkan ALIRAN AHMADIYYAH pada tahun 1889 dan pengikutnya diberi nama MUSLIM AHMADI. Ia menggelar SASIAPA YANG TIDAK MENERIMANYA DAN ENGGAN MENGIKTIRAF KENABIANNYA ANAK HARAM( KETURUNAN SUNDAL). Mirza Ghulam Ahmad menemui ajal-nya pada tahun 1908 tetapi Aliran Ahmadiyyah terus giat berkembang; pada mulanya dibawah naungan Inggeris dan kemudian di-taja oleh Amerika Syarikat and lain-lain negara yang memusuhi Islam.

KEPERCAYAAN MIRZA GHULAM AHMAD

Mirza Ghulam Ahmad mengarang 80 kitab dalam masa hidup-nya darimana kita dapat mengenal cara pemikirannya dan memahami bagaimana dalam beberapa masa keIslaman-nya menukar menjadi keingkaran dan kekufuran. Kesemua kitab-kitab karangan Mirza Ghulam telah di-himpunkan dan diberi tajuk 'ROOHAINI KHAZAIN' diterbit dan diedarkan oleh Pusat Aliran Ahmadiyyah diLondon.

Oleh kerana Mirza telah dilahirkan dalam keluarga Islam, buah fikirannya pada awalnya tidak banyak berbeda dengan fahaman Ahli Sunnah. Dengan pengedaran masa kepercayaan Mirza berubah sama sekali dan penulisannya bertukar mencerminkan kesesatan dan bertentangan dengan Islam. Tidak hairanlah Golongan Ahmadi dalam diayahnya hanya menyebut ajaran Mirza yang awal. Hal peristiwa Mirza jarang disebut dan jika di-rujuk Mirza diperkenalkan sabagai sa-orang Mujaddid atau Imam Mahdi atau Nabi Isa dan ini pula mengikut kaadaan atau taraf pemikiran jemaah yang mereka tujukan. Dakwaan Mirza mencapai kenabiaan tidak dibangkitkan.

Berikut adalah petikan dari kitab-kitab Mirza Ghulam dan berdasarkan semua ini para ulamak Islam telah mengisytiharkan Mirza serta pengikutnya Kafir, Murtad dan terkeluar dari Ummah Islam:

Mirza Ghulam Ahmad mengatakan (petikan dari Izala-e-Auham, Roohani Khazain ,jilid 3, ms. 114-472) :-

Nabi Muhammad(Sallallahu alaihi wa sallam] tidak mengerti maana Surah Al-Zilzal. Para rasul yang lain juga telah berbuat salah dan berbohong. Kesilapan juga didapati dalam wahyu yang diterima Rasulullah(Sallallahu alaihi wa sallam]. (Di-sini Mirza cuba menutup kesalahannya sendiri baik kenyataannya yang palsu atau telah telahan-telahannya yang tidak belaku- pegarang). Wahyu yang diterima Nabi Muhammad(Sallallahu alaihi wa sallam] tidak memaklumkan tentang Ibnu-Maryam, Dajal, Ya'juj dan Ma'juj dan Daabatul Ardh. Braheen-e-Ahmadiyya dirujuk sabagai Kitab Allah dalam karangan Mirza yang lain umpamanya dalam Roohani Khazain jilid 22. Ms 502.

Contohnya… " Inna Anzalnaahu Qareeban min alQadian wa bil Haq anzalnaahu" {Sasungguhnya kami telah mengutus-nya[ Mira] di-Qadian dan mengutus-nya dengan kebenaraan}. Ayat yang kononnya wahyu ini juga telah dikandungkan dalam Braheen-e-Ahmadiyya dan dengan nyata mendakwa bahawa Qadian telah disebut terdahulunya didalam Qur'an atau Hadis.

Rujukan kapada Makkah, Madinah dan Qadian didapati dalam Al-Qur'an yang suci. Al-Qur'an megandungi perkataan-perkataan yang kurang sopan. { Mirza kini berusaha mempertahankan kata-kata pesat yang digunakan terhadap mereka yang membangkangnya}.

Mirza Ghulam mendakwa bahawa:

Ia merupakan kedatangan Nabi Muhammad[Sallallahu alaihi wa sallam] yang kedua kalinya bahkan lebih sempurna dan lebih berdarjat dari pengutusannya yang pertama (Roohani Khazain jilid.16 ms 272). Nabi Muhammad[Sallallahu alaihi wa sallam] telah kembali ka-dunia sabagai Mirza untuk mengembangkan Islam (Roohani Khazain jilid.17 ms 249). Penganut Ahmadiyya tidak harus membezakan antara Mirza Ghulam dengan Nabi Muhammad[Sallallahu alaihi wa sallam] kerana " sasiapa yang membezakan antara aku dan Mustafa[Sallallahu alaihi wa sallam] tidak pernah melihat atau mengenalku"(Roohani Khazain jilid.16 ms 171). Mirza kononnya menerima WAHYU :'Muhammadur Rasoolullah wallazeena ma'ahoo ashiddaohoo' ala alkuffar rohamao bainahum' dalam mana Tuhan telah menamakan aku Muhammad dan Rasulullah (Roohani Khazain jilid.18 ms 207). Sasiapa menjadi ahli Jama'at Mirza dengan tersendirinya bertaraf Sahabat Rasulullah (Roohani Khazain jilid.16 ms 259). Oleh sebab Mirza Ghulam tidak lain orangnya dari Nabi Muhammad[Sallallahu alaihi wa sallam] maka apabila saorang Ahmadi mengucap KALIMA TAYYEBAH( Shahadah) maksud Muhammad Rasululah ialah Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (Kalimat al-Fasl oleh Mirza Basheer Ahmad anak-nya Mirza Ghulam Ahmad Qadiani).

Dari Mirza anak Chiragh Bibi hingga-ka Isa ibn-Maryam

Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan oleh Chiragh Bibi tetapi ia mendakwa yang ianya adalah Isa ibn-Maryam. Mirza mengatakan pada mulanya Tuhan telah merubahnya menjadi Maryam salama dua tahun. Salepas itu, Tuhan membuatnya mengandung salama 10 bulan dengan meniup ruh Isa kadalam-nya dan akhir-nya dia telah menukar menjadi Isa ibn-Maryam( Roohani Khazain jilid. 19ms 87-89).

Mirza Ghulam Ahmad mendakwa:-

Dia adalah Massel Maseeh serta mempunyai beberapa persamaan dengan Isa ibn-Maryam (Roohani Khazain jilid.1 ms 593) . Nabi Isa ada-lah anak Yusuf Najjar (Roohani Khazain jilid.3 ms 254). Nabi Isa telah wafat dan tidak lagi akan kembali (Roohani Khazain jilid.3 ms402) Jesus (Nabi Isa) ada-lah sa-orang pembohong, kerap kali menyebut kata-kata lucah, pemabuk, perakus and jahat, bukan orang yang salih atau mencari kebenaran, dianya juga sombong dan angkuh dan mendakwa ketuhanan dirinya (Roohani Khazain jilid.9 ms 289). "Sabenar-nya Nabi Isa tidak pernah memperlihatkan sabarang mukjizat" (Roohani Khazain jilid.11 ms 290-291). "Tiga nenek moyang Nabi Isa ada-lah ahli zina dan pelacur dan dari darah daging mereka Nabi Isa di-jadikan" (Roohani Khazain jilid.11 ms 291). "Nabi Isa menjadi gila kerana penyakit sawan" (Roohani Khazain jilid.9 ms 417). "Aku lebih senang jika Nabi Isa tidak pernah diturunkan kadunia ini" (Roohani Khazain jilid.9 ms 417). "Aku lebih sempurna dari Isa ibne Maryam" (Roohani Khazain jilid.1 ms 593). " Aku mempunyai beberapa sifat yang menyerupai Jesus ….sifatku dan Jesus ibarat atom yang kembar atau dua benih dari pokok yang sama" (Roohani Khazain jilid.1 ms 593).

Takabur Mirza bahawa

" Qur'an adalah Kitab Allah dan sebutanku" (Iklan bertarih 15 Mar 1897, Roohani Khazain jilid.22 ms 87). " Aku yakin akan wahyu yang aku terima sama saperti Qur'an dan Torah" (Roohani Khazain jilid.17 ms 454 ). "Asas dakwaan kami bukan Hadis dan Qur'an tetapi WAHYU yang kami terima. Memang benar kami merujuk kapada Hadis yang disahkan Qur'an bilamana ia memperkukuhkan dan TIDAK BERCHANGGAH DENGAN WAHYU KAMI. YANG LAINNYA KAMI KETEPIKAN SAPERTI SAMPAH KERTAS" (Roohani Khazain jilid.19 ms 140). "Bait-ul-Zikr (Masjid disebelah Bait-ul-Fikr, bilik yang dimana Mirza berdiam dan mengarang kitab-kitabnya) sama saperti Harram-e-Kaaba, 'Wa man dakhalahoo kaan amina' {dan sasiapa yang memasukinya berada dalam keamanan}" (Roohani Khazain jilid.1 ms 666-667). Ayat 1 Surah 17(Al-Isra) dariAl-Qur'an: "Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya ( Muhammad) pada malam hari dari Masjid Haram(di Makkah) ka Masjid Aqsa( di Baitul Makdis)", erti and tujuannya adalah Masjid yang dibina bapa Mirza Ghulam. (Himpunan iklan jilid. 3 ms 286)

[perhatian: Mengikut Mirza Ghulam Qur'an adalah kata-kata dari mulutnya, Masjidnya sama dengan Masjid Haram, dan Masjid Aqsa pula terletak di Qadian bukan Baitul Makdis]

Mirza memutuskan bahawa:

"Kesemuanya telah terima dan percaya akan kenabianku melainkan keturunan pelacur yang hati mereka itu telah ditutupi Tuhan" (Kamalate Islam, Roohani Khazain jilid.5 ms 547). "Sasiapa yang enggan percaya tentang Mirza Ghulam Ahmad Qadiani telah ingkar terhadap Tuhan dan Rasul dan akan dimasukkan kadalam Neraka" (Iklan oleh Mirza Ghulam Ahmad bertarih 25 Mai 1900). "Aku adalah 'benih yang dengan kemahuan sendiri ditanam/dipelihara' KERAJAAN INGGERIS. Kerajaan harus melindungi BENIH TANAMAN INI….mesti mengarah kaki tangannya melayan AKU serta JAMA'AHKU dengan kemudahan and pertolongan yang istimewa. Keluarga kami tidak pernah teragak-agak menumpahkan darah mereka demi kepentingan Kerajaan Inggeris dan tidak berhenti menggadai nyawa meraka sejak dahulu hingga kini" (Roohani Khazain jilid.13 ms 350). "Dari sejak remaja hinnga kini usiaku 65 tahun, aku senantiasa sibuk, dengan lidah dan penaku, dalam tugas penting bagi mengubah hati orang Islam kapada cinta, tulus-ihlas and simpati terhadap Kerajaan Inggeris dan melesapkan fahaman Jihad dari hati sibodoh (Orang Islam) " (Kitab-ul-Bariyah, Roohani Khazain jilid.13 ms 350 ). "….demi kepentingan Kerajaan Inggeris, sudahku menerbitkan dan membahagi 50,000 keping kertas di negeri ini (India) dan negara Islam yang lainnya (membahas Jihad) ..kesudahannya beratus ribu manusia telah menggugurkan fahaman Jihad yang kotor itu." (Roohani Khazain jilid .15 ms 114).

Saudara/ Saudariku yang beragama Islam

Terdedah diatas adalah kepercayaan Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyya/ Qadiani yang sabenarnya. Barang diingat bahan tulisan (peropaganda) mereka hanya coba membuktikan bahawa mereka adalah Ahli Sunna.Beratus ribu orang Islam telah kehilangan iman ditangan Qadiani/Ahmadi kerana mereka tidak berpengetahuan tentang Mirza Ghulam atau Aliran Ahmadiyya.

Kuasa-kuasa Barat sangat kuatir akan KEBANGKITAN ISLAM, SEMANGAT JIHAD ORANG ISLAM. Mereka faham bahawa SETIAP MUSLIM YANG MEMASUKI QADIANI/AHMADIYYA berarti berkurangnya saorang Mujahid Islam. Tiap Ahmadi wajib percaya yang JIHAD ITU HARAM. Aliran Ahmadiyya sabenarnya adalah wakil Musuh Islam bagi mencuri iman kita dengan menggunakan nama Islam.

Samoga Allah tetapkan iman kita dari sagala bahaya kekufuran, Ameen.

Wassalamoalikum wa Rehmatullahe wa Barakhatohoo

Dr Syed Rashid Ali

P O BOX 11560

DIBBA al-FUJAIRAH

UNITED ARAB EMIRATES

T.No. (9719) 444022

FAX (9719) 442846

email: rasyed@emirates. net.ae

:   admin       (   )
: 0 /5 ( 0 )

: 26-11-2009

: 1742