:Fatwa 29
  Non - Arabic Articles Twi

: Fatwa 29
: webmaster
>(Asamoa Mirza Ghulam Twerzz, Roohani Khazain Vol. 18, p. 460-461).

Nanso, wxde ba honam fa mu a, Mirza antumi anyz nsznkyerzni baako mpo. Zwx mu so sz Mirza kaa no mprz pii sz Onyame na ayi ama ada nanso w'antumi anyz ama nsznkyerzni bi ara amm so. Nnezma a xyzz yz no maa Islamo (Nkramo) mu atanfox nya Islam ne Nkxmhyzfox (S.A.A.W) kasa tia pii. Zyz sz nsznkyerznii nkoa na w'antumi anyz na xsii agyedifox anaa xpzsz xyz nkyerzkyerz nso kwan. Znam sz xkaa nkontompo faa Onyame ho nti, onyaa animguasez wx atam anim.

MIRZA AKODEZ FOFORX, WXFIRI MUBILA AFIEDEZ XKX ARYA

Xyaa nkoguo pii a xyzya wx abosome ne Kaafir ni (Lekhram), wx 1886 Mirza twerz krataa ne nwoma wx too din sz "Surma Chashme-Arya. Na saa nwoma no mu wxfrzz Aryas (Hindufox) sz wxmmra mpaebx zgo. Na xkyere mu sz saa Mubahila bzbaa so ansa na afe atwam.

Insha Allah Na Al-Fatwa metwerz bue mu, wx bz kenkan nezma pii (nszm) afa Lekhram, na diz nti Lekhram wuu yz.

Wassalam.

Dr. Syed Rashid Ali

NOKWARE ZFA AHMADIYYA NKRAMOKUO (ISLAM) NO HO

DXKOTA (DR) SYED RASHID ALI

P. O. BOX 11560, DIBBA AL-FUJAIRAH, UAE

rasyed@emirates.net.ae

http://alhafeez.org/rashid

[ 1] [2]
:   admin       (   )
: 0 /5 ( 0 )

: 26-11-2009

: 4228